tiistai 4. huhtikuuta 2017

Metsänomistajien luontoverkoston vuosi 2017

Hankkeemme sai tälle vuodella rahoituksen ja nyt on jälleen aika jatkaa toimintaa. Hanketyöntekijänä jatkaa allekirjoittanut, eli Nora Albrecht.

Tämä vuosi jatkaa samoissa merkeissä mitä viime vuosikin. Pyrimme järjestämään mahdollisimman monipuolisia metsäretkiä ja muita tilaisuuksia teidän, eli verkostolaisten, ehdoilla. Teemme amatööritasoisia kartoituksia ja jaamme vertaistietoa. Ja tietysti pyrimme löytämään lisää sellaisia metsänomistajia verkostoon, jotka suojelevat/hoitavat metsäänsä monimuotoisuutta kunnioittaen.

Toimintatapa
Luontoverkoston toiminta on metsänomistajien keskinäistä ja tasa-arvoista vertaistoimintaa, luottamuksellista ja ilmaista. Omistaja saa metsäänsä koskevia tietoja, mutta päättää painostamatta, miten niitä käyttää.

Tavoitteet vuodelle 2017:
·         Luontoverkostoon liittyy sata uutta metsänomistajaa ja verkostoon ilmoitettujen metsien pinta-ala kasvaa 2000 hehtaarilla. Verkostossa olevia metsänomistajia vuoden lopussa olisi täten 150 – 170 ja metsiä 3000 – 3500 hehtaaria.
·         Luontoarvoraportointien kokonaisala kasvaa 2500 hehtaariin. Luontoverkostohankkeen koko suunnitellussa aikataulussa tämän jälkeen on vielä yksi kesäkausi (v. 2018).
·          Hankkeen vetäjä Koppelo-yhdistys jatkaa Luontoverkoston toimintaa ja metsäretkeilyjä vapaaehtoisvoimin.
·         Tavoitellaan Luontoverkostoon metsänomistajia, joiden metsän naapurissa on pysyvästi suojeltavaksi perustettu kansallispuisto, suuri luonnonsuojelualue tms.
·         Tutkitaan, millaisia positiivisen yhteistyön mahdollisuuksia yksityisen metsätalouden harjoittajan ja suojelualueen hallinnoijan välillä on – ja myös, mitä riskejä ja epävarmuuksia lähinaapuruudesta koetaan.

Raportointijärjestelmän kehittäminen
Keskeinen työkalu talousmetsän luontoarvojen kirjaamiseen on metsään.fi -verkkopalvelu, jonka aineisto muodostuu vuosikymmenet virkatyönä kerätystä maastotiedosta ja uudemmasta laserkeilaukseen ja tietokoneanalyysiin perustuvasta kaukokartoitusdatasta. Hakkuista ja kemeratöistä saatava metsävaratieto päivittyy palveluun. Vasta löydetyt arvokkaat luontokohteet kirjataan, jos metsänomistaja niistä raportoi.
Ensimmäisen Luontoverkostohankkeen toimintavuoden aineisto muodostaa pohjan, jolta talousmetsien luontoarvoista ja niiden muutoksista raportoimista voi alkaa kehittää. Työ aloitetaan tulevana hankevuonna sekä metsänomistajien että heidän kumppaninaan toimivan viranomaisorganisaation kanssa.

Metsäteollisuusyhteistyö
Suunnittelu, ennakkovalmistelu, luontoarvojen ennakkoselvitys ja huomioiminen itse töissä voivat huonosti suunniteltuna merkitä kustannuslisiä ja kitkaa asiakassuhteissa, parhaimmillaan tulla osaksi hyvää metsäbrändiä. Metsäyhtiöt haluavat näyttää vastuullisuuttaan ja kehittävät siksi yhteistyötä luontovastuullisten metsänomistajien kanssa. Hanke avaa keskusteluyhteyden metsäyhtiöiden kanssa selvittääkseen, millaisia mahdollisuuksia töiden suunnittelussa ja toteutuksessa on luontoarvojen huomiointiin ja luontoarvotiedon päivittämiseen metsään.fi -sivuille.

Metsäni sata merkityksellistä lajia – itsenäisyytemme juhlavuoden viettoa
Järjestetään verkkokysely, johon metsänomistajat voivat vastata ja listata ne metsästään havaitsemansa sata eliölajia, joita hän pitää elinkeinonharjoituksensa, luonnon monimuotoisuuden, perinteen tms. syyn vuoksi merkityksellisinä.

Metsän luontoarvojen säilyminen omistuksen muuttuessa
Hanke on tavoittanut metsänomistajia, jotka ovat siirtäneet tai lähivuosina aikovat siirtää metsänsä omistuksen ja hallinnan perilliselleen tai perillisilleen. Osallistutaan prosessiin omistajien luvalla, kuullaan eri osapuolten näkemykset metsän luontoarvoista ja selvitetään, millaiset velvoitteet, mahdollisuudet ja asenteet uudella omistajalla on niiden säilyttämiseen.

Hankkeen julkaisun valmistelun aloitus
Päätetään hankkeen tulosten julkaisemisen tavasta. Löydetään kirjoittajat ja kuvittajat ja määritellään avustajien ja vastuuhenkilöiden aikataulut niin, että julkaisun sisältö ja toimitus saadaan loppumetreille v. 2018.

Viestintä

Blogin ylläpito jatkuu, blogisteja tavoitellaan lisää.  Keskustelu sähköisissä verkoissa ja kentällä jatkuu avoimena, kiivaana ja hyväntahtoisena. Valmistetaan ja tarjotaan artikkeleita ammattilehtiin. Hankkeen yleisöretkille kutsutaan yleis- ja ammattimedian edustajia.

Hanketyöntekijä Nora Albrecht